Praktijk voor relatietherapie en gezinstherapie

Visie

Visie

In mijn praktijk bied ik veelal ondersteuning aan mensen met relatie- en gezinsproblemen, dit kan ook in een individueel traject (individueel systemische therapie). Daarnaast komen mensen bij mij met angstklachten, zingevingsvragen, verliesverwerking, verslavingsproblematiek, onrust en stress. Ik werk vanuit een gestalttherapeutische visie verweven met een systeemtherapeutische dimensie. Wat houdt dat precies in?

Mijn benadering vanuit de gestalttherapie houdt in dat ik kijk naar de mens als één geheel. Het lichaam, het gevoel en het denken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen samen je persoonlijkheid. Wanneer er sprake is van relatie- of gezinsproblemen betekent dit vaak dat je jezelf in de weg zit en daarmee ook je relatie met anderen, oftewel je bent vast komen te zitten in je persoonlijke groei.

Je gaat je problemen in het hier en nu onderzoeken en doorbreken en ik ondersteun je daarbij.

Dit leidt ertoe dat je een beter inzicht krijgt in je eigen persoonlijkheid, je drijfveren, verlangens en krachten, maar ook verwerf je inzicht in de factoren die jouw persoonlijke groei in de weg staan, bijvoorbeeld bepaalde angsten of negatieve emoties. Je emoties en je gedrag worden inzichtelijk gemaakt en je kunt hier nu beter betekenis aan geven. Ik ondersteun je hierin door het geven van feedback en maak gebruik van stem, taal en andere expressiemogelijkheden. Het resultaat is dat je leert om belemmerende patronen en gewoontes die je hebt opgebouwd (vaak uit zelfbescherming) te doorbreken.

Dit biedt een goede basis om vervolgens te kijken naar je relaties met anderen en de manier waarop je je omgeving ervaart. Dit is waar de systeemtherapeutische dimensie van mijn werkwijze om de hoek komt kijken. Iedereen maakt namelijk deel uit van diverse sociale systemen, zoals een partnerrelatie, een gezin, een school of een werkomgeving. Via deze benadering is het dus ook mogelijk om de wisselwerking tussen gezinsleden of tussen partners te onderzoeken en de vinger te leggen op de kern van het probleem.
Door meer inzicht te verwerven in je denken, voelen en gedrag ben je in staat om evenwichtiger door het leven te gaan. Het wordt gemakkelijker om je eigen behoeftes en die van je omgeving, bijvoorbeeld die van je partner of van overige gezinsleden, met elkaar in harmonie te brengen. Op deze manier creëer je ruimte voor positieve veranderingen zowel op het gebied van je persoonlijke groei als binnen je relatie of gezin. De kern van mijn visie kan worden samengevat met: ‘vrij zijn in verbondenheid’. Verder leg ik binnen mijn systeemtherapeutische werkwijze ook de nadruk op invloeden uit voorgaande generaties op huidige relaties. Bepaalde problemen met bijvoorbeeld je partner of je kinderen kunnen een herhaling zijn van patronen vanuit vorige generaties. Vanuit deze gedachte gaan we op zoek naar bestaande relatiepatronen en vicieuze cirkels en zoeken we naar manieren om deze te doorbreken.

Mijn gegevens

Relatietherapie Utrecht:
Marina van Eck, Gestaltpsychotherapie, Relatietherapie, Gezinstherapie
Dorpsstraat 2, 3981 EB te Bunnik
Telefoon: +31 613909298
Website: www.relatietherapieutrecht.com
Email: info@marinavaneck.nl

Waar zit ik?