Praktijk voor relatietherapie en gezinstherapie

Individuele Gestalttherapie

Individuele Gestalttherapie

Naast Relatie- en Gezinstherapie verzorg ik ook individuele Gestalttherapie

kunstenaar Rene JoustraGestalttherapie is een effectieve vorm van therapie voor mensen die (psychische) problemen ervaren met betrekking tot zichzelf en hun omgeving. Te denken valt aan verschillende levenskwesties als: eenzaamheid, het maken van keuzes, ouder worden, angst voor de dood en het zoeken naar een betekenisvol leven. Klachten waarmee mensen bij mij binnenkomen zijn depressieve gevoelens, angst, burn-out, problematisch drankgebruik, rouwverwerking en identiteitsproblemen.

Gestalttherapie: de psychotherapie van het contact:

Gestalttherapie vindt zijn kracht in een directe benadering die inspeelt op de actuele situatie die bij jou speelt. Belangrijk hierbij is de functie van het contact. Om te kunnen groeien heeft de mens contact nodig, dit kan leiden tot nieuwe ervaringen. Tijdens de individuele sessies richten we ons dan ook op het onderzoeken wat het contact in de weg staat en het herstel van het contact met jezelf en je omgeving. Een belangrijk onderdeel hiervan is het opsporen van zaken die nog niet af zijn en elke keer opnieuw aandacht vragen. De therapie helpt je te ontdekken hoe je jezelf blokkeert, wanneer dat gebeurt en wat je op dat concrete moment uit de weg gaat.

Werkwijze

Je gaat het proces aan van jezelf onderzoeken, ontdekken van gedragingen en gevoelens die vroeger wel maar nu niet meer effectief voor je zijn. Je ervaart jezelf en krijgt inzicht in de situaties van nu en toen.  Je ontdekt de mogelijkheid om onaffe dingen af te maken.  Als Gestalttherapeut ben ik opgeleid jou hierin te begeleiden; te volgen, uitdagen en confronteren. Je wordt aangesproken op jouw zelfsturend vermogen en zelfontwikkeling.

Mijn specialisatie is het kijken hoe herhalende patronen samenhangen met persoonlijke ontwikkelthema’s en hoe verlies en krenking in het verleden het aangaan van een contact in het heden kan bemoeilijken. Vanuit deze gedachte help ik bestaande patronen en vicieuze cirkels zichtbaar te maken en te zoeken naar manieren deze te doorbreken.

Individuele systemische therapie

Binnen de individuele therapie werk ik vaak vanuit het systemische perspectief.

Wat je aanleert, in gedrag en denken, wordt in eerst instantie sterk bepaald door de familie (het systeem) waaruit je voortkomt. Als je vastloopt in je leven of in relaties is het helpend je bewust te worden van aangeleerde patronen of overtuigingen die jou in de weg staan. Samen onderzoeken we op welke manier je verbonden bent met jouw familiesysteem en welke elementen jouw eigenheid in de weg staan. In de individuele systemische therapie help ik bewustzijn hierop te vergroten en de gezonde verbondenheid met jezelf en de ander te versterken.

Mijn gegevens

Relatietherapie Utrecht:
Marina van Eck, Gestaltpsychotherapie, Relatietherapie, Gezinstherapie
Dorpsstraat 2, 3981 EB te Bunnik
Telefoon: +31 613909298
Website: www.relatietherapieutrecht.com
Email: info@marinavaneck.nl

Waar zit ik?