Praktijk voor relatietherapie en gezinstherapie

Gezinstherapie

Gezinstherapie-utrecht-marina-van-eck

Gezinstherapie

Gezinstherapie is, net als relatietherapie, een vorm van systeemtherapie. Of je nu wilt of niet; je maakt tijdens je leven deel uit van verschillende sociale systemen. Denk hierbij behalve aan het gezin, ook aan school of werk. Binnen zo’n systeem gaan we een interactie aan met andere mensen en we beïnvloeden elkaar met gedachten, gevoelens en gedragingen. Het is niet vreemd dat binnen zo’n systeem hierdoor problemen kunnen ontstaan.

Leren samenleven

Elk gezin is anders, niet alleen wat betreft de gezinssamenstelling, maar ook wat betreft de eigen afspraken, omgangsregels en verwachtingen. Bovendien heeft elk lid van het gezin ook nog eens zijn eigen persoonlijkheid. Zo nu en dan een onenigheid of probleem binnen het gezin is heel normaal. Maar het kan gebeuren dat de gezinsproblemen zo ernstig zijn of te lang aanhouden, dat de druk op het gezin te groot wordt. De problemen gaan dan van kwaad tot erger. In dat geval kan gezinstherapie een oplossing bieden. Samenleven kan namelijk een ware kunst zijn.

Het gezin als systeem

Binnen de gezinstherapie wordt ieder gezin benaderd als een uniek systeem. Binnen mijn praktijk voor gezinstherapie in Utrecht zijn alle soorten gezinnen welkom, waaronder eenoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, gezinnen met adoptiekinderen etc. Er wordt binnen deze therapievorm niet gekeken naar één persoon, maar de focus ligt op de wisselwerking tussen de gezinsleden. We gaan samen onderzoeken waar de kern van het probleem ligt door onder andere reactiepatronen binnen het gezin te ontdekken. Hierdoor kunnen vicieuze cirkels worden doorbroken, zodat er ruimte wordt gecreëerd voor nieuwe inzichten die tot positieve veranderingen kunnen leiden.

Wanneer gezinstherapie?

Doordat er zo veel verschillende soorten gezinnen bestaan, zijn er ook ontzettend veel situaties denkbaar waarin gezinstherapie ingezet kan worden. Binnen één gezin kunnen heel verschillende persoonlijkheden leven, wat voor spanningen kan zorgen omdat men elkaar niet goed begrijpt. Maar ook veranderende omstandigheden, zoals veranderingen in de economische situatie van het gezin, het verlies van een gezinslid, een ouder die ernstig ziek wordt of problematiek rondom een echtscheiding kunnen tot grote problemen leiden. Dit zijn voorbeelden van gezinsproblemen die in mijn praktijk voor gezinstherapie in Utrecht behandeld worden.

Mijn gegevens

Relatietherapie Utrecht:
Marina van Eck, Gestaltpsychotherapie, Relatietherapie, Gezinstherapie
Dorpsstraat 2, 3981 EB te Bunnik
Telefoon: +31 613909298
Website: www.relatietherapieutrecht.com
Email: info@marinavaneck.nl

Waar zit ik?